Готви с Оберон

За нас

  • Оберон- Х ООД е една от първите български компании, занимаващи се с изкупуване, пакетиране и търговия на зърнени храни и мед. И тъй като храната е не само нашият бизнес, но и наша страст, продължихме с развиването на нашето портфолио, добавяйки към него продукти, които отговарят на вашето търсене за разнообразни и качествени храни.
  • Внос и износ
  • Търговия на едро
  • Изкупуване и преработка на селскостопанска продукция
  • Транспортни и битови услуги в страната и чужбина