Стоян Георгиев
Стоян Георгиев
Чирак

Моите коментари

Стоян Георгиев коментира:
След замесването, тестот се оставя в купата с херметически капак, за да втаса до отваряне на капака от втасваането.