Таня Алексиева
Таня Алексиева
Чирак

Моите коментари

Таня Алексиева коментира:
Солта няма общо с бухването.
Таня Алексиева коментира:
Захарта не е ли малко?
Таня Алексиева коментира:
Ако в тестото добавим лъжичка алкохол при пържене не поемат толкова мазнина.