Maria Toncheva
Maria  Toncheva
Новак

Моите коментари

Maria Toncheva коментира:
Шаран се чисти като всяка една друга риба. В мивката с нож. Хващате рибата откъм опашката и плъзгате внимателно ножа към себе си - по посока обратна на люспите на шарана, и те падат. Вътрешностите също се отстраняват