Какво трябва да знаем за свързването на готварска печка?

Битовите готварски печки можем да разделим на три групи –

Газови, със смесено захранване - газ и електричество, и електрически.

Изцяло газовите печки обикновено се използват в домакинства с

централно подаване на газ. Свързването на такава печка, независимо дали е вградена или самостоятелна, се свежда до подвеждането на газ посредством приложените маркучи и свързваща арматура. Ако такива няма или не пасват, е необходимо да се потърси помощта на професионалист. Особено внимание трябва да се обърне на защитно-алармиращите датчици за изтичане на газ. Те се монтират съгласно инструкциите към тях и имат жична или безжична връзка с централното табло. Монтажът им трябва да се оторизира от фирмата, която е монтирала системата.

Печките със смесено захранване се свързват към газова бутилка и елмрежата.

Свързването към бутилката става посредством газов маркуч /закупен от магазин за продажба на газови уреди/, скоби и редуцир вентил. Бутилката се монтира на удобно място, за да може лесно да се изключва, когато печката не се използва.

Тъй като консумацията на еленергия от такава печка е по-малка /до 3.6 KW/ свързването към елинсталацията може да стане с трижилен кабел 3 x 2.5 и обикновен шуко контакт. Контактът естествено трябва да е занулен.

Електрическите печки при пълно натоварване имат висока консумация – до 7KW. Това налага използването на свързващ кабел не по-малко от 2x4 и свързваща кутия.

При свързването особено внимание да се обърне на зануляването на печката.

Инсталацията, към която се свързва печката, трябва да е не по-малко от 4 mm и с предпазител не по-малък от 63 А.

Рейтинг

5 0
4 1
3 0
2 0
1 1
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати