Tanya Todorova - Mateeva
Tanya Todorova - Mateeva
Новак
  • Таня Тодорова - МатееваТаня Тодорова - Матеевадобави коментар към: Декстрозапреди 3 годиниДекстрозаДекстроза19.04.2015ВитаминиВ рецепта за домашен редутски бабек има подадено да се сложи и декстроза. Това за зреенето на месото ли се ползва. Декстозата може ли да бъде естествен консерват.