Кое вино е трапезно според класификацията за вината

вино

Виното – любимата и толкова полезна напитка. Сред вината съществува едно изключително разнообразие спрямо органолептичните им характеристики и свойства. Трудно могат да бъдат разграничени общи показатели, спрямо които да бъдат характеризирани и разграничени. Класификациите, които съществуват, са следствие на редица нормативни актове, в основата на които лежи Законът за виното и спиртните напитки.

Определението за вино гласи, че това е продукт, получен изключително в резултат на пълна или частична алкохолна ферментация на смачкано или несмачкано прясно грозде или гроздова мъст от прясно грозде. Трите основни вида са бяло, розово и червено вино. От тук нататък те се разграничават в категории, подкатегории, видове и типове вина.

В секцията категории вина са обособени две - трапезни и качествени вина, произведени в определен район. Именоването на категорията е задължително за означаване на търговско представяне на всяко вино.

Трапезни вина

В категорията трапезни вина попадат тези, които са произведени от грозде от препоръчани, разрешени и временно разрешени сортове лози. Алкохолното съдържание трябва да е най-малко 7.5 обемни %, 9 обемни % действително алкохолно съдържание и общо алкохолно съдържание не повече от 20 обемни %. Това важи за вината, получени без повишаване на естественото алкохолно съдържание. Винената киселина при трапезните вина не трябва да е под 3.5 g/dm3.

червено вино

При трапезните вина се обособяват и регионални трапезни. За да бъде обозначено като такова, едно вино трябва да е произведено от грозде, получено в лозарския район, чието име носи. Ако е така то може да носи съответното географско указание.

Освен това, подобно географско указание може да се използва и за регионално вино, представляващо купаж от вина, произведени от грозде, произхождащо от различни лозарски райони. Условието е 85% от гроздето да произхожда от лозарския район, чието име носи съответното регионално вино.

Всяко едно регионално вино се утвърждава със заповед на министъра на земеделието и храните при условия и по ред, определени в наредба. Установено е, че индикацията регионално вино може да замества индикацията трапезно вино.

Рейтинг

5 0
4 1
3 0
2 0
1 0
Дай твоята оценка:

Коментари

Изпрати